Voor vragen kunt u terecht op deze site. Kijkt u eerst of uw vraag bij de veelgestelde vragen met antwoorden staat. Indien gewenst kunt u via het contactformulier uw vraag stellen. De commissie of werkgroep van de SJO Stellingwerven zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden en desgewenst ook (geanonimiseerd) op de site vermelden.

Een SJO is een Samenwerkende Jeugd Organisatie, waarbij de betrokken (moeder)verenigingen hun jeugdleden samenbrengen. Bij de keuze voor een SJO ontstaat er een entiteit waarbij het volledig samenwerken / uitwisselen van jeugdspelers mogelijk is.

Een moedervereniging is een van de verenigingen die deelneemt aan de SJO en waarvan je lid dient te zijn om te kunnen voetballen onder de vlag van de SJO.

De jeugdspelers, die worden ondergebracht in het samenwerkingsverband blijven lid van de moedervereniging. Nieuwe leden dienen te worden aan- en afgemeld bij de secretaris van de moedervereniging en komen automatisch in de SJO. De nieuwe leden worden doorgegeven aan de SJO. In principe is er tijdens het doorlopen van de jeugdopleiding geen mogelijkheid tot overstappen naar een andere vereniging binnen de SJO. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 juni van enig jaar. Mondelinge “opzeggingen” worden niet geaccepteerd.

Je kunt je op verschillende manieren aanmelden bij de SJO. Je kunt gebruik maken van het aanmeldformulier op onze site of je meldt je aan bij de wedstrijdsecretaris van een van de moederverenigingen.

De samenwerking tussen V.V. Oosterstreek, V.V. Sport Vereent, S.V. Olyphia en V.V. Zandhuizen start m.i.v. seizoen 19/20. De deelnemende verenigingen commiteren zich voor minimaal 5 jaar, waarbij na het eerste jaar een uitvoerige evaluatie zal plaatsvinden.

Opzeggen van lidmaatschap moet ten alle tijden gedaan worden bij de moedervereniging, volgens de daar geldende regels.

De teamindeling binnen de jeugdopleiding wordt in eerste instantie gebaseerd op de leeftijd van de spelers. Ook wordt gekeken naar het dorp waar ze wonen en van welke vereniging ze lid zijn of als een team uit spelers van 1 moedervereniging kan bestaan. Hoe lager in leeftijd, hoe dichter ze op de regio worden ingedeeld. Dit om met name de jonge spelers en speelsters zoveel mogelijk met vrienden, dorp en klasgenoten te laten samenspelen, hetgeen een positieve uitwerking kan hebben op het plezier in het spel. Pas als er binnen een bepaalde leeftijdscategorie teveel spelers van dezelfde leeftijd zijn zal er worden overgegaan op een vorm van selecteren op basis van kwaliteit (Dit vindt het eerste seizoen nog minimaal / tot niet plaats). Dit omdat een speler er niet bij gebaat is wanneer hij te laag of te hoog wordt ingedeeld. Vooral te laag indelen (van talentvolle spelers) heeft een negatieve, remmende werking op de ontwikkeling van een speler. Naast leeftijd en kwaliteit is een derde selectiecriterium de fysieke en mentale gesteldheid van de spelers (b.v. is iemand heel groot of juist klein voor zijn leeftijd). Voor alle teams worden tijdens de winterstop en aan het einde van het seizoen (in mei), in overleg met de betrokken jeugdtrainers en leiders, de nieuwe teamindelingen besproken en uiteindelijk bekendgemaakt. In het (eerste) jaar wordt getracht (voor zover mogelijk) spelers uit dezelfde moedervereniging samen te laten spelen waarbij er ook rekening wordt gehouden om zoveel mogelijk spelers vanuit 2 moederverenigingen te gebruiken, zodat de mogelijkheid wordt gecreëerd om een 1⁄2 seizoen bij de ene en een 1⁄2 seizoen bij de andere moedervereniging thuis te spelen.

De teamsamenstelling is voorlopig, omdat er hier en daar naar wens nog wat gesleuteld kan worden aan de teams. Op basis van de vooraf bedachte criteria zijn de teams voorlopig samengesteld. maar het kan natuurlijk voorkomen dat er zaken over het hoofd zijn gezien en er een aanpassing gewenst is. Als voorbeeld een jeugdspeler die graag bij een vriendje in het team wil of wanneer er leden aan- of afgemeld worden.

Uitgangspunt is dat alle (bege)leiders, trainers en vrijwilligers die met de jeugd te maken hebben in het bezit moeten zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

WhatsApp secretaris
Hallo
Kunnen we je helpen.