Op 27 mei is de officiële samenwerkingsovereenkomst getekend en opgestuurd naar de KNVB. Binnenkort zal de SJO commissie een eigen relatie nummer krijgen. Dan worden de teamsamenstellingen ingevoerd. En kan de KNVB de wedstrijden gaan plannen.

In de afgelopen weken is er door de 2 werkgroepen achter de schermen veel werk verricht. Na een informatieavond zijn teams samengesteld, leiders en trainers gezocht ( en gevonden).

Voor veel teams zijn de locaties van de wedstrijden en trainingen, de leiders en trainers inmiddels bekend en gepubliceerd. Ook de benodigde werkgroepen beginnen al aardig vorm te krijgen.

Graag willen wij de hulp van onze leden inroepen bij het vinden van vrijwilligers voor de nog openstaande vacatures.

WhatsApp WhatsApp wedstrijd secretaris