Historie.

In de afgelopen jaren zijn vele initiatieven ontplooid om een samenwerking tussen de verschillende verenigingen tot stand te brengen. Om verschillende redenen was de tijd er toen nog niet rijp voor.

Nu, april 2019, is het gelukt. In eerste instantie zijn de initiatieven van de jeugdcommissies van sv Olyphia, vv Zandhuizen en vv Oosterstreek. Zij hebben leden uit hetzelfde voedingsgebied. Later sluit vv Sport Vereent zich hierbij aan. Allen met dezelfde gedachte: SAMEN sterker met ‘MEER’ plezier

Onder begeleiding van de KNVB volgen er een aantal werkbijeenkomsten waaruit 2 werkgroepen geformeerd worden. In deze werkgroepen zijn alle verenigingen evenredig vertegenwoordigd. De werkgroep ‘Algemeen’ en de werkgroep ‘Voetbal’. De werkgroep ‘Algemeen’ houdt zich bezig met het opstellen van de intentieverklaring en de werkgroep ‘Voetbal’ richt zich op de teamindeling en onderdelen die daar aan gekoppeld zijn.  

Op 25 april 2019 wordt door alle voorzitters van de betrokken verenigingen de intentieverklaring getekend. Er gaat dan een uitnodiging naar alle leden van de 4 verenigingen. Iedereen wordt uitgenodigd op 7 mei 2019 om informatie te krijgen over de oprichting van een Samenwerkende Jeugd Organisatie, kortweg SJO.

De bijeenkomst op 7 mei wordt bezocht door ruim 80 leden, mooi verdeeld over de 4 verenigingen. De sfeer was positief en men zag zeker de voordelen. Eind Mei wordt de SJO aangemeld bij de KNVB.

Doelstellingen:

  • De samenwerking moet een waarborg zijn voor de continuïteit van kwalitatief goed jeugdvoetbal voor de gemeenschap rondom de driehoek Noordwolde, Oldeberkoop, Oosterstreek.
  • Door de samenwerking moeten de spelers de mogelijkheid krijgen om te voetballen met kwalitatief gelijkwaardige spelers, waardoor hun ontwikkeling positief zal worden beïnvloed.
  • Plezier in voetbal staat voorop. Er dient een balans gezocht te worden tussen prestatief en recreatief. (talent versus minder talent)
  • Het versterken van het kader (leiders, trainers en bestuurders)
  • Doorstroming naar het seniorenvoetbal zo soepel mogelijk te laten verlopen.
  • Gezien de ledenaantallen is er een absolute noodzaak om samen te gaan met de jeugd.

 Een voor amateurvoetballend Nederland UNIEKE samenwerking.

Uniek omdat het een samenwerking is van 4 verenigingen.

Uniek omdat het in zeer korte tijd is opgericht.

De SJO is opgericht onder de naam SJO Stellingwerven.

In het eerste seizoen is een prijsvraag uitgeschreven over de nieuwe naam van de SJO. De prijswinnende naam werd VIDOSA  ( Vier Dorpen Samen) , bedacht door Kyano Beun. Al vrij snel werd er ook een eigen logo bedacht.

Een werkgroep is bezig geweest met het ontwikkelen van een eigen tenue. Ook werd direct hierbij de sponsoring georganiseerd. Er is gekozen voor de kleuren geel/zwart. In de omgeving is er geen andere vereniging die deze kleuren draagt.

Aan het einde van het eerste seizoen is er een evaluatie geweest onder de ouders en jeugdleden waaruit bleek dat men zeer positief was over de samenwerking.

Het tweede seizoen begint dus met een nieuwe naam, logo  en met een eigen tenue. Laat dit weer een nieuwe stap zijn in het behoud van jeugdvoetbal in de regio.

WhatsApp WhatsApp wedstrijd secretaris