SJO Commissie

 

SJO Stellingwerven zoekt Commissie leden.

 

De opgerichte SJO Stellingwerven staat onder leiding van een SJO Commissie, bestaande uit 4 leden onder leiding van een (onafhankelijke) voorzitter.

Deze 4 leden komen voort uit de 4 samenwerkende verenigingen.

Plaats in de organisatie

Leden (ledenvergadering) van de 4 verenigingen  ==>>  Hoofdbestuur  ==>>  Commissie SJO  ==>>  Werkgroepen

De SJO commissie heeft de dagelijkse leiding over de jeugdorganisatie en kan adhoc beslissingen nemen met betrekking tot zaken die de SJO direct of indirect aangaan. Dit geldt voor lopende zaken. De commissie kan met beleidsvoorstellen komen, maar voert geen eigen beleid op zich. Beleidsvoorstellen worden op de eerstvolgende vergaderingen van de besturen van de aangesloten verenigingen aan de orde gesteld. De commissie werkt met een besluiten- en activiteitenlijst van haar (maandelijkse?) vergaderingen. De commissie kan in haar vergaderingen, afhankelijk van het onderwerp, één of meer bestuursleden of leden van commissies en/of werkgroepen uitnodigen.

Taken va de SJO commissie zijn o.a.:

  • Verantwoordelijk voor de realisering van de doelstellingen met betrekking tot het samenwerkingsverband
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het (nog op te stellen) jeugdbeleidsplan geformuleerde doelstellingen;
  • Verantwoordelijk voor de werkgroepen binnen het samenwerkingsverband;
  • Verantwoordelijk voor de aanstelling van jeugdcoördinatoren, trainers, begeleiders, verenigingsscheidsrechters en overige vrijwilligers;
  • Verantwoordelijk voor de werving, begeleiding, deskundigheidsbevordering en behoud van trainers en vrijwilligers;
  • Eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de categorieën, vallende onder het samenwerkingsverband;
  • Verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan de leden, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden;
  • Evaluatie van het takenpakket van de SJO commissie na het eerste seizoen en de besturen van de moederverenigingen adviseren over het vervolg van de samenwerking tussen alle verenigingen.

De SJO commissie wordt ondersteund door verschillende werkgroepen.

Voelt u zich geroepen om een functie uit te oefenen binnen de SJO, neem dan contact met ons op. 

WhatsApp WhatsApp wedstrijd secretaris